34. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 30.11.2020

Predlog dnevnega reda 34. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 30.11.2020 ob 9.00 uri

  1. Predlog izbire generalnega direktorja.
  2. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije