35. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 7.12.2020

 

Predlog dnevnega reda

  1. Zapisnika 32. in 33. redne seje Upravnega odbora in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Predlog sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov (Snežana Marković in Drago Perkič).
  3. Predlog Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 (Sladjana Jelisavčić).
  4. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov 2020 (Drago Perkič).
  5. Drugi izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2020 (Tatjana Kolenc).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije