36. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 12.1.2021

 

Predlog dnevnega reda

  1. Zapisnika 34. in 35. redne seje Upravnega odbora s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2020 - V (Marjeta Trček).
  3. Kadrovske zadeve (Marjan Sušelj).
  4. Razgovori s kandidati za generalnega direktorja – po tretjem razpisu.
  5. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije