37. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 19. 1. 2021

 

Predlog dnevnega reda

  1. Glasovanje o kandidatih za generalnega direktorja – po tretjem razpisu.
  2. Aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe (Anka Bolka).
  3. Predlog zaključnega računa za leto 2018 (Marjan Sušelj).
  4. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  5. Sofinanciranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok – plan in razpis (Darja Kušar).
  6. Nepremičnine v Novi Gorici (Judita Škufca).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije