39. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 30. 3. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnika 38. redne in 9. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Sprememba cenovnega standarda medicinskega pripomočka (Drago Perkič).
  3. Izbira dobaviteljev za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  4. Poročilo o napredovanju dela na obračunskih modelih in novela Sklepa o načrtovanju beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Anka Bolka, Karmen Grom Kenk).
  5. Kadrovske zadeve (Tatjana Mlakar).
  6. Predlog stališča do predloga omejitve osnove za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz Predloga zakona o debirokratizaciji (Tatjana Mlakar).
  7. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije