4. izredna dopisna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 29. 4. 2020

Predlog dnevnega reda 4. izredne dopisne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 29. 4. 2020 ob 12.00

  1. Zapisnik 3. izredne dopisne seje.
  2. Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov.
  3. Ocena delovne uspešnosti generalnega direktorja za leto 2017.
  4. Sprememba sklepov o izrednem odpisu osnovnih sredstev.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje