4. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 4.2.2021

Predlog dnevnega reda 4. izredne seje Skupščine ZZZS z dne 4.2.2021

  1. Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  2. Imenovanje generalne direktorice (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  3. Letno poročilo – zaključni račun za leto 2018 (Marjan Sušelj).

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije