4. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 24.4.2019

Predlog dnevnega reda 4. izredne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 24.4.2019 ob 8.30 uri

 

  1. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (Marjeta Trček).


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije