4. redna seja Skupščine ZZZS z dne 15. 6. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 3. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Priprava Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Tatjana Mlakar, Borut Bogataj).
  3. Dolgoročna finančna vzdržnost – realizacija pobude (Tatjana Mlakar, Daniela Dimić).
  4. Dolgotrajna oskrba – poročilo o napredovanju dela (Tatjana Kolenc).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije