4. redna seja Skupščine ZZZS z dne 17. 9. 2018

Predlog dnevnega reda 4. seje Skupščine ZZZS z dne 17.9.2018

 1. Zapisnik 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc).
 2. Rebalans Finančnega načrta ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 3. Določitev območij območnih enot in izpostav ZZZS (Laura Praprotnik, univ. dipl. prav.).
 4. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
  (Snežana Marković, univ. dipl. prav.).
 5. Določitev zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
  (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 6. Letno poročilo – zaključni račun ZZZS za leto 2016 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 7. Ukrepi za obvladovanje absentizma – realizacija sklepa.
 8. Prenehanje mandata članoma Skupščine ZZZS (mag. Suzana Jarc).
 9. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine
  (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora ZZZS).
 10. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije