4. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 28. 2. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Popis premoženja po stanju na dan 31. 12. 2021 – zbirno popisno poročilo (Martina Emeršič).
  3. Letno poročilo za leto 2021 in predlog potrditve letnega poročila – zaključnega računa za leto 2021 (Tatjana Mlakar).
  4. Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje – v seznanitev (Mirjana Fele).
  5. Informacija o finančnem poslovanju (Daniela Dimić).
  6. Izbira izvajalcev na osnovi javnega poziva za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika – I  (Marjeta Trček).
  7. Sofinanciranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok – plan in razpis za leto 2022 (Darja Kušar).
  8. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe(Tatjana Kolenc).
  9. Imenovanja (Suzana Jarc).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije