4. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18.1.2018

Predlog dnevnega reda 4. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 18.1.2018 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 3. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (mag. Suzana Jarc).
 2. Določitev območij območnih enot in izpostav ZZZS (mag. Barbara Romavh).
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Snežana Marković, univ. dipl. prav.).
 4. Načrtovanje, beleženje in obračunavanje zdravstvenih storitev – spremembe in dopolnitve sklepa (mag. Karmen Grom Kenk).
 5. Imenovanje članov komisije za razvrščanje zdravil – sprememba sklepa
  (prim. mag. Jurij Fὒrst, dr. med., spec.).
 6. Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svete javnih zdravstvenih zavodov: Svet zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (mag. Suzana Jarc).
 7. Mnenje k imenovanju vodje – direktorice sektorja II (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 8. Pobude, vprašanja, informacije.Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
​​​​​​​Tatjana Čerin, l. r.