40. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 20. 4. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Poročilo o pobiranju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (predstavnice FURS).
  2. Rezultati pilotnih projektov dolgotrajne oskrbe (Klavdija Kobal Straus, MZ).
  3. Zapisnik 39. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  4. Predlog sklepa o razpisu volitev članov skupščine in območnih svetov za mandat 2021-2025 (Suzana Jarc).
  5. Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov in sklep o medicinskih pripomočkih na obnovljivo naročilnico (Drago Perkič).
  6. Prvi izredni medletni odpis osnovnih sredstev in obveznosti v letu 2021 (Daniela Dimić).
  7. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije