41. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15. 6. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 40. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Informacija o finančnem poslovanju 1-5 2021 (Daniela Dimić).
 3. Predlog novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Klemen Ganziti, Ana Vodičar).
 4. Predlog novele sklepa o zdravstvenih stanjih (Drago Perkič).
 5. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
 6. Razpis programov zdravstvenih storitev za leto 2021 (Marjeta Trček).
 7. Predlogi zakonov (Anka Bolka, Ana Vodičar).
 8. Novela Pravilnika o sejninah in povračilih stroškov (Suzana Jarc).
 9. Drugi izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2021 (Daniela Dimić).
 10. Imenovanja (Suzana Jarc).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije