42. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 8. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Stališče ZZZS o Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in rezultati pilotnih projektov dolgotrajne oskrbe (Anka Bolka in predstavnik Ministrstva za zdravje).
  2. Zapisniki 41. redne, 6. izredne dopisne in 7. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Predlog novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Klemen Ganziti, Ana Vodičar).
  4. Predlog novele sklepa o zdravstvenih stanjih za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  5. Novela pravilnika o obrazcih in listinah (Ana Vodičar).
  6. Aneks Št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 (Sladjana Jelisavčić).
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije