43. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 22. 9. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 42. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Finančna projekcija poslovanja v obdobju 2021-2023 (Daniela Dimić).
  3. Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov in sklep o medicinskih pripomočkih na obnovljivo naročilnico (Drago Perkič).
  4. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2021 – I (Marjeta Trček).
  5. Predlog ZPIZ-2M – poklicne bolezni (Ana Vodičar).
  6. Tretji izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2021 (Daniela Dimić).
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije