44. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 14. 10. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 43. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 (Daniela Dimić).
  3. Poročilo o napredovanju dela na modelih plačevanja in novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
  4. Akti medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  5. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2021 – II (Marjeta Trček).
  6. Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-V) - nadomestila (Ana Vodičar).
  7. Poročilo o izvedenih aktivnostih na področju izboljšanja notranjega nadzora v ZZZS v obdobju od 16. 3. 2021 do 30. 9. 2021 (Mirjana Fele).
  8. Četrti izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2021 (Daniela Dimić).  
  9. Imenovanja (Suzana Jarc).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije