5. redna seja Skupščine ZZZS z dne 18. 12. 2018

Predlog dnevnega reda 5. seje Skupščine ZZZS z dne 18. 12. 2018

 1. Volilna opravila:
  a) Potrditev mandatov nadomestnima članoma Skupščine ZZZS (Borut Bogataj).
  b) Imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora (Suzana Jarc).
  c) Spremembe sklepa o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Suzana Jarc).
 2. Zapisnik 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 3. Finančni načrt ZZZS za leto 2019 (Marjan Sušelj).
 4. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine
  (Dragica Kekec, namestnica predsednice Upravnega odbora).
 5. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije