5. redna seja Skupščine ZZZS z dne 27. 9. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Spremljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev – realizacija sklepa Skupščine (Tatjana Mlakar, Damjana Jelačin Ivanovič).
  2. Dolgotrajna oskrba – poročilo o aktivnostih (Tatjana Kolenc).
  3. Poročilo Delovne skupine skupščine – promocija zdravja na delovnem mestu (Jakob Krištof Počivavšek, predsednik delovne skupine).
  4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o pripravi dvoletnega finančnega načrta ZZZS (Daniela Dimić).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
  6. Zapisnik 4. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije