5. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 3. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 4. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Finančna projekcija za obdobje 2022-2025 (Daniela Dimić).
 3. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 (Sladjana Jelisavčić).
 4. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev(Karmen Grom Kenk).
 5. Izbira izvajalcev na osnovi razpisa in javnega poziva za leto 2022 (Marjeta Trček).
 6. Izbira organizatorjev obnovitvene rehabilitacije (Darja Kušar).
 7. Izbira dobaviteljev medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
 8. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe(Tatjana Kolenc).
 9. Nepremičninska zadeva (Judita Škufca).
 10. Imenovanja (Suzana Jarc).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije