9. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15. 3. 2021

 

Predlog dnevnega reda

  1. Individualna pogodba o zaposlitvi za generalno direktorico. 
  2. Imenovanja.

Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje