6. izredna dopisna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18. 12. 2023

 

Dnevni red:

  1. Sklep o določitvi cenovnih standardov za MP in sklepa o predpisovanju na obnovljivo naročilnico.
  2. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o pogojih pri zagotavljanju pravice do psa vodiča slepih.
  3. Pravilnik o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi.
  4. Izbira izvajalca zdravstvenih storitev.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije