6. redna seja Skupščine ZZZS z dne 16. 4. 2019

Predlog dnevnega reda 6. seje Skupščine ZZZS z dne 16. 4. 2019

 

  1. Program SVIT – prvih 10 let (Nina Pirnat, NIJZ).
  2. Informacija o čakalnih dobah (Nina Pirnat, NIJZ).
  3. Zapisnik 5. redne in 1. izredne korespondenčne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  4. Informacija o poslovanju ZZZS v letu 2018 (Marjan Sušelj).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije