6. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 19. 4. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Poročilo o pobiranju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (predstavnika FURS).
 2. Zapisnik 5. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 3. Osnutek statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Borut Bogataj).
 4. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe(Tatjana Kolenc).
 5. Predstavitev novega sistema zagotavljanja medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
 6. Predlog dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki (Drago Perkič).
 7. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa in javnega poziva za leto 2022 (Marjeta Trček).
 8. Izbira organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev (Darja Kušar).
 9. Pravilnik o imenovanju predstavnikov v organe upravljanja javnih zavodov realizacija pobude (Suzana Jarc).
 10. Imenovanje zdravnika (Melita Feldin).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije