7. redna seja Skupščine ZZZS z dne 20. 6. 2019

Predlog dnevnega reda 7. seje Skupščine ZZZS z dne 20. 6. 2019

  1. Zapisnik 6. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2020-2025 – 1. obravnava
    (Marjan Sušelj).
  3. Informacija o rebalansu finančnega načrta (Daniela Dimić).
  4. Volilna opravila (Suzana Jarc).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine
    (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije