7. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 19. 5. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 6. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Osnutek statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Mlakar Tatjana, Borut Bogataj).
 3. Predloga novel – Pravila OZZ in Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz OZZ (Snežana Marković, Roman Kimovec).
 4. Dolgotrajna oskrba (Tatjana Kolenc, Vesna Žejn).
 5. Novela pravilnika o karticah (Ana Vodičar).
 6. Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov(Alenka Sintič).
 7. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa in javnega poziva za leto 2022 (Marjeta Trček).
 8. Izbira organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev – sprememba sklepa (Darja Kušar).
 9. Prvi izredni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev letu 2022 (Daniela Dimić).
 10. Imenovanja (Suzana Jarc).
 11. Predlog gradiva za sejo Skupščine – regresni zahtevki (Judita Škufca).
 12. Predlog gradiv za sejo Skupščino – realizacija pobud (Sladjana Jelisavčić, Daniela Dimić).
 13. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Gradivo z novinarske konference po tej seji