7. redno sejo Skupščine ZZZS z dne 14. 12. 2022


Predlog dnevnega reda:

1.    Finančni načrt za leto 2023 (Tatjana Mlakar, Daniela Dimić).
2.    Dostopnost do zdravstvenih storitev – realizacija sklepa (Tatjana Mlakar).
3.    Poročilo o nadzorih – realizacija sklepa (Jana Mrak).
4.    Dolgotrajna oskrba – poročilo (Tatjana Kolenc). 
5.    Integriteta (Suzana Jarc).
6.    Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
7.    Zapisnik 6. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc). 
8.    Pobude, vprašanja, informacije. 

Drago Delalut, l. r. 
predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije