7. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 22.3.2018

Predlog dnevnega reda 7. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 22.3.2018 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 5. in 6. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (mag. Suzana Jarc).
 2. Razpis programov zdravstvenih storitev za leto 2018 (Marjeta Trček, univ. dipl. ekon.).
  (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 3. Izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije (Darja Kušar, univ. dipl. ekon.).
 4. Izbira organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok (Darja Kušar, univ. dipl. ekon.).
 5. Izbira dobaviteljev za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov
 6. Akcijski načrt za pripravo standardov in normativov zdravstvenih storitev – realizacija sklepa Skupščine (Anka Bolka, univ. dipl. mat.).
 7. Mnenje k imenovanju vodje - direktorice sektorja I in vodje - direktorice področja I (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 8. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.