8. redna seja Skupščine ZZZS z dne 28. 3. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Volilna opravila (Borut Bogataj, Suzana Jarc).
  2. Zapisnika 7. redne in 2. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Jakob Krištof Počivavšek, Suzana Jarc).
  3. Informacija o poslovanju v letu 2022 (Tatjana Mlakar).
  4. Sklep o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije