8. redna seja Skupščine ZZZS z dne 6. 11. 2019

Predlog dnevnega reda 8. seje Skupščine ZZZS z dne 6. 11. 2019

  1. Volilna opravila (Borut Bogataj).
  2. Zapisnik 7. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Strateški razvojni program ZZZS za obdobje 2020-2025 (Anka Bolka).
  4. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine
    (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  5. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije