8. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 14. 6. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnika 7. redne in 1. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Novela sklepa o določitvi cenovnih standardov za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  3. Novela sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  4. Razpis programov zdravstvenih storitev na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 (Marjeta Trček).
  5. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe (Tatjana Kolenc).
  6. Predlog sklepa skupščine – regresni zahtevki
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Vprašanja, pobude, informacije.

                     

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije