9. redna seja Skupščine ZZZS z dne 12. 12. 2019

Predlog dnevnega reda 9. seje Skupščine ZZZS z dne 12. 12. 2019

 1. Zapisnik 8. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Letno poročilo – zaključni račun za leto 2017 (Marjan Sušelj).
 3. Finančni načrt za leti 2020 in 2021 (Marjan Sušelj).
 4. Novela Pravil OZZ in akti o medicinskih pripomočkih (Snežana Marković in Drago Perkič).
 5. Novela Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
  (Jurij Fürst).
 6. Poročilo o delu Upravnega odbora
  (Dragica Kekec, namestnica predsednice Upravnega odbora).
 7. Pobude, vprašanja, informacije.

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije