3. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 18. 4. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog zakona o ZZZS in Predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu.

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije