9. redna seja Skupščine ZZZS z dne 7. 6. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Volilna opravila (Borut Bogataj).
  2. Zapisnik 8. redne in 3. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Letno poročilo – zaključni račun za leto 2021 (Mirjana Fele).
  4. Dostopnost do zdravstvenih storitev (Miran Bizjak).
  5. Dolgotrajna oskrba – poročilo (Tatjana Kolenc)
  6. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

Drago Delalut, l. r.

predsednik skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije