9. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 30. 8. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisniki 8. redne, 2. izredne, 2. izredne dopisne in 3. izredne dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta ZZZS (Borut Bogataj).
  3. Spremljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (Damjana Jelačin Ivanovič).
  4. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe (Tatjana Kolenc).
  5. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o pripravi dvoletnega finančnega načrta ZZZS (Daniela Dimić).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa in javnega poziva za leto 2022 (Marjeta Trček).
  7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji (Renata Božič Povše).
  8. Imenovanja (Suzana Jarc).
  9. Vprašanja, pobude, informacije.

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije