O seznamu izvajalcev zdravstvenih storitev

Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev vsebuje osnovne podatke o izvajalcih v okviru mreže javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji, to je izvajalcih, ki izvajajo storitve, ki so v celoti ali delno krite iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznam ne vsebuje podatkov o zasebnikih, ki opravljajo zdravstvene storitve izključno za samoplačnike in nimajo sklenjene ustrezne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Izvajalce zdravstvenih storitev lahko iščete na dva načina: 

 • po vrsti izvajalca (zdravstveni dom, bolnišnica, lekarna…)
 • po zdravstvenih dejavnostih, ki jih izvajajo (splošna dejavnost, bolnišnična dejavnost, ortodontija, dermatologija…).

V primeru, da izvajalec svojo dejavnost opravlja na več lokacijah, se prikaže le naziv sedeža izvajalca, na kateri lokaciji opravlja posamezno dejavnost, pa je razvidno iz spletne strani izvajalca ali iz ordinacijskih časov izvajalca (polje »Ordinacijski čas«). Zasebni izvajalci s koncesijo so razvrščeni po vrsti izvajalcev glede na dejavnost, ki jo pretežno opravljajo. Z izbiro konkretnega izvajalca pa se vam prikažejo vse dejavnosti, ki jih opravlja konkretni izvajalec.

Objavljamo naslednje podatke o izvajalcih: 

 • ZZZS številka,
 • naziv, 
 • naslov, 
 • telefon, 
 • spletna stran,
 • vrsta lastništva,
 • območna enota ZZZS,
 • dejavnosti, ki jih opravlja in
 • pogodbeno dogovorjeni ordinacijski čas.