Pravilnost in ažurnost podatkov

Podatki, ki so objavljeni v aplikaciji Izvajalci zdravstvenih storitev, so pridobljeni iz uradnih baz podatkov in se na podlagi sprememb v teh uradnih bazah tudi sproti avtomatično osvežujejo. 

Telefonsko številko in spletno stran izvajalci zdravstvenih storitev urejajo sami na ZZZS-jevem portalu za izvajalce. 
Dejavnosti so prikazane na podlagi dejavnosti v pogodbah z ZZZS. 

Ordinacijski časi vsebujejo podatke, ki so jih izvajalci zdravstvenih storitev posredovali območni enoti ZZZS. 

Naziv in naslov izvajalca sta pridobljena iz Poslovnega registra Slovenije. 
Izvajalce zdravstvenih storitev prosimo, da v primeru napak v podatkih, ki so objavljeni, postopajo na sledeč način: 

  • če je navedena napačna ZZZS številka ali dejavnost ali napačni ordinacijski časi, prosimo, da izvajalci o tem obvestijo skrbnike podatkov na območni enoti ZZZS (za kontakt glejte spodnjo tabelo); 
  • za spremembo naziva in naslova pa naj se:
    • javni zavodi in d.o.o.-ji obrnejo na izpostave Agencije RS za javno-pravne evidence in storitve, ki so pristojne za vodenje Poslovnega registra Slovenije; tukaj javni zavodi in d.o.o.-ji spremenijo podatke o svojem nazivu in naslovu, ki jih nato ZZZS avtomatično preko Poslovnega registra Slovenije črpa v svoje evidence; 
    • samostojni podjetniki pa na izpostave Finančne uprave RS, ki so pristojne za vodenje vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov.  

Koristni naslovi in kontakti: 
Agencija RS za javno-pravne evidence in storitve (seznam vseh izpostav, naročilnica za izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, obrazci za vpis poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije…):
Finančna uprava RS (seznam vseh izpostav finančne uprave, več o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov)

Tabela: Skrbniki podatkov na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enotaOdgovorna oseba 1Odgovorna oseba 2
CeljeRojc Olga; tel št.: 03/42 02 365Vesna Zorko; tel. št.: 03/42 02 247
KoperUrška Božič; tel. št.: 05/66 87 230Maja Krkač Curanović; tel. št.: 05/66 87 231
KrškoAleksandra Ilić; tel. št.: 07/49 02 455Zlata Povhe; tel. št.: 07/49 02 441
KranjMarjana Perkovič; tel. št.: 04/23 70 203Darja Kopač; tel. št.: 04/ 23 70 207
LjubljanaPolonca Bregar; tel. št.: 01/30 77 275Bernarda Hribernik Sever; tel. št.: 01/30 77 250
Ani Škufca; tel. št.: 01/30 77 251
MariborNataša Hojnik; tel. št.: 02/29 09 426Angelca Čarni; tel. št.: 02/29 09 393
Murska SobotaGordana Rajnar; tel. št.: 02/53 61 528Štefanija Raj; tel.št.: 02/53 61 521
Nova GoricaTjaša Krajnc; tel. št.: 05/33 81 243Aleksandra Vodopivec; tel. št.: 05/33 81 242
Novo mestoMarija Štangelj; tel. št.: 07/39 33 533Berkopec Darja; tel. št.: 07/39 33 535
Ravne na KoroškemSlavka Ranc; tel. št.: 02/82 10 220Nevenka Golob; tel. št: 02/82 10 217
Direkcija*Sabina Poznič Verk; tel. št.: 01/30 77 389Maja Tomšič; tel. št.: 01/30 77 448
* Direkcija je skrbnik podatkov za, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut v Ljubljani, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino.