Zahteva za varen elektronski dostop do prilog k prijavi, odjavi ali spremembi obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na tej spletni strani oddate zahtevo za varen elektronski dostop do prilog, ki so jih zavezanci za prijavo (npr. delodajalci, ZPIZ,…) poslali kot dokazila za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega zdravstvenega zavarovanja in potrjenih obrazcev M, iz katerih so razvidni podatki o prijavi, odjavi ali spremembi zavarovanja.

Ko bodo vloge in priloge pripravljene za vpogled, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ste ga navedli v svoji zahtevi. Do njih boste lahko na varen način prišli na zaščitenem delu našega portala, kjer za dostop potrebujete digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev ali mobilno elektronsko identiteto smsPass.  

Vpišite devetmestno ZZZS številko, ki jo najdete na sprednji strani svoje kartice zdravstvenega zavarovanja, in zadnji dve cifri vaše EMŠO. Izberite obdobje, na katero se nanaša vaš zahtevek.

Kot obdobje vpišite obdobje, v katerem je bila vložena prijava, odjava ali sprememba obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če boste izbrali "za obdobje od", lahko vnesete obdobje od 1. 1. 2016 dalje, ki ni daljše od enega leta.

Ko boste izbrali vrsto obdobja, se vam bosta prikazali polji za vnos elektronskega naslova. V obe polji vpišite svoj elektronski naslov

Pri podatkih, kjer je naveden " i ", so vam na voljo dodatna pojasnila oz. napotki za vnos podatka.

Zahtevo pošljite s klikom na gumb "Oddaj".

V primeru težav se lahko obrnete na najbližjo enoto ZZZS.

Kontaktni podatki enot ZZZS