Območna enota Celje

Organigram OECE.docxOrganigram OECE.docxOrganigram OECE.pdfOrganigram OECE.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Gregorčičeva ulica 5 A
Telefon: 03 42 02 000
Pošta: 3000 Celje
Elektronska pošta: OECE@zzzs.si

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.

Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. Stranke se lahko prehodno naročijo za vložitev vloge ali drugo upravno storitev po telefonu ali na elektronski naslov:

Sedež OE Celje - recepcija03 42 02 200OECE@zzzs.si
Izpostava Laško03 42 02 319OECE@zzzs.si
Izpostava Slovenske Konjice03 42 02 329OECE@zzzs.si
Izpostava Šentjur03 42 02 339OECE@zzzs.si
Izpostava Šmarje03 42 02 349OECE@zzzs.si
Izpostava Žalec03 42 02 359OECE@zzzs.si

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
- ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
- sreda: 08.00 - 17.00,
- petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Celje je po obsegu poslovanja med območnimi enotami na tretjem mestu. V njej je zaposlenih 64 delavcev. Za izvajanje nalog je organizirana takole: - vodstvo območne enote in šest oddelkov, ki so na sedežu območne enote v Celju, Gregorčičeva 5/a, - pet izpostav, ki so oblikovane po teritorialnem načelu na območju občin Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE II

Tatjana Kolenc

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah maj 2024.docxDajanje splošnih informacij o upravnih storitvah maj 2024.docx
    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije