Območna enota Koper

Organigram_OEKP.docxOrganigram_OEKP.docxOrganigram OE koper.pdfOrganigram OE koper.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Martinčev trg 2
Telefon: 05 66 87 200 / 05 66 87 201
Pošta: 6000 Koper
Elektronska pošta: OEKP@zzzs.si

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. Stranke se lahko za vložitev vloge ali drugo upravno storitev predhodno naročijo po telefonu ali po elektronski pošti. Naročanje po telefonu je omogočeno v poslovnem času, po elektronski pošti pa ves čas.
Telefonske številke in elektronski naslovi za naročanje:
Seznam strokovnih delavcev OE Koper za vodenje seznama obiska.xlsxSeznam strokovnih delavcev OE Koper za vodenje seznama obiska.xlsx
POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
- ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
- sreda: 08.00 - 17.00,
- petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Koper sodi z 10-odstotnim deležem po površini in 7,2-odstotnim deležem zavarovanih oseb v Sloveniji med srednje velike enote. Za izvajanje nalog je območna enota organizirana takole: vodstvo območne enote in šest oddelkov na sedežu enote v Kopru (občini Ankaran in Mestna občina Koper) ter pet izpostav, organiziranih po teritorialnem načelu za delo z zavarovanimi osebami: Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Postojna (za občini Postojna in Pivka) in Sežana (za občine Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-Kozina). V Kopru, Izoli in Piranu poslujemo tudi v italijanskem jeziku.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I

Miran Bizjak

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Seznam uradnih oseb za dajanje splošnih infromacij_5-2024.pdfSeznam uradnih oseb za dajanje splošnih infromacij_5-2024.pdf
    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije