Območna enota Koper

Organigram_OEKP.docxOrganigram_OEKP.docxOrganigram OE koper.pdfOrganigram OE koper.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Martinčev trg 2
Telefon: 05 66 87 200
Pošta: 6000 Koper
Fax: 05 66 87 372
Elektronska pošta: OEKP@zzzs.si

Zaradi koronavirusa (COVID-19) stranke naprošamo, da omejijo svoje obiske in urejajo zadeve z ZZZS zlasti preko spletne strani, e-pošte, navadne pošte ali po telefonu .

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:


- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. ZZZS zaradi nalezljive bolezni COVID-19 in z namenom zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja strankam nudi možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge.

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
- ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
- sreda: 08.00 - 17.00,
- petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Koper sodi z 10-odstotnim deležem po površini in 7,2-odstotnim deležem zavarovanih oseb v Sloveniji med srednje velike enote. V strokovnih službah enote je zaposlenih delavcev. Za izvajanje nalog je območna enota organizirana takole: - vodstvo območne enote in šest oddelkov na sedežu enote v Kopru ter - pet izpostav, organiziranih po teritorialnem načelu za delo z zavarovanimi osebami: Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Postojna (za občini Postojna in Pivka) in Sežana (za občine Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-Kozina). Na območju občin Izola, Koper in Piran se posluje tudi v italijanskem jeziku.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE II

Damjana Jelačin Ivanovič

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije