Območna enota Ljubljana

Organigram OE Ljubljana.docxOrganigram OE Ljubljana.docxOrganigram OE Ljubljana.pdfOrganigram OE Ljubljana.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Miklošičeva cesta 24
Telefon: (01) 30 77 200, (01) 30 77 286
Pošta: 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: OELJ@zzzs.si


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. Stranke se lahko za vložitev vloge ali drugo upravno storitev predhodno naročijo po telefonu ali po elektronski pošti. Naročanje po telefonu je omogočeno v poslovnem času, po elektronski pošti pa ves čas.
elektronski naslov za naročanje: OELJ@zzzs.si . Telefonske številke za naročanje:

organizacijska enota
tel. št.
sedež Območne enote Ljubljana01 30 77 286
Izpostava Cerknica01 30 77 674
Izpostava Domžale01 30 77 484
Izpostava Grosuplje01 30 77 670
Izpostava Hrastnik01 30 77 663
Izpostava Idrija01 30 77 272
Izpostava Kamnik01 30 77 681
Izpostava Kočevje01 30 77 652
Izpostava Litija01 30 77 646
Izpostava Logatec01 30 77 487
Izpostava Ribnica01 30 77 637
Izpostava Trbovlje01 30 77 631
Izpostava Vrhnika01 30 77 486
Izpostava Zagorje01 30 77 617

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
  • ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
  • sreda: 08.00 - 17.00,
  • petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Ljubljana je po obsegu poslovanja največja med območnimi enotami. Za izvajanje nalog je organizirana takole: - vodstvo območne enote in šest oddelkov, ki so na sedežu območne enote v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na Mali ulici 3, - trinajst izpostav, ki so oblikovane po teritorialnem načelu na območju občin Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje. Informacije in pritožbe: Vse informacije s področja izvajanja zdravstvenega zavarovanja lahko zavarovanci, izvajalci zdravstvenih storitev in drugi občani dobijo pri vodstvu OE Ljubljana, vodjih oddelkov in izpostav. Pritožbe na delo oz. poslovanje OE Ljubljana spremljata oddelek za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravno kadrovski oddelek. Knjige pritožb in pohval so na voljo na sedežu OE Ljubljana in Mali ulici 3 - v sprejemni pisarni, lahko se oddajo tudi v poseben nabiralnik v avli poslovne stavbe in sedežih izpostav.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I

Bogdan Tušar

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Seznam uslužbencev ZZZS, OE Ljubljana za podajo splošnih informacij, maj 2024 .pdfSeznam uslužbencev ZZZS, OE Ljubljana za podajo splošnih informacij, maj 2024 .pdf

    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije