Območna enota Ljubljana

Organigram OE Ljubljana.docxOrganigram OE Ljubljana.docxOrganigram OE Ljubljana.pdfOrganigram OE Ljubljana.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Miklošičeva cesta 24
Telefon: 01 30 77 200
Pošta: 1507 Ljubljana
Elektronska pošta: OELJ@zzzs.si


Zaradi koronavirusa (COVID-19) stranke naprošamo, da omejijo svoje obiske in urejajo zadeve z ZZZS zlasti preko spletne strani, e-pošte, navadne pošte ali po telefonu

LOKACIJA: Miklošičeva cesta 24
Centrala01/30 77 200, 01/30 77 286
Tajništvo OE Ljubljana 01/30 77 288
Prijavno odjavna služba 01/30 77 547
Urejanje zavarovanja prek eVEM01/30 77 477
Služba za nadomestila in povračila01/30 77 333, 01/30 77 243
LOKACIJA: Mala ulica 3
Centrala01/30 77 700
Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje01/30 77 755
Klicni center oddelka nadzornih zdravnikov01/30 77 770 - za zavarovance
01/30 77 780 - za izvajalce


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. ZZZS zaradi nalezljive bolezni COVID-19 in z namenom zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja strankam nudi možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge.

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
  • ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
  • sreda: 08.00 - 17.00,
  • petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Ljubljana je po obsegu poslovanja največja med območnimi enotami. Za izvajanje nalog je organizirana takole: - vodstvo območne enote in šest oddelkov, ki so na sedežu območne enote v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na Mali ulici 3, - trinajst izpostav, ki so oblikovane po teritorialnem načelu na območju občin Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje. Informacije in pritožbe: Vse informacije s področja izvajanja zdravstvenega zavarovanja lahko zavarovanci, izvajalci zdravstvenih storitev in drugi občani dobijo pri vodstvu OE Ljubljana, vodjih oddelkov in izpostav. Pritožbe na delo oz. poslovanje OE Ljubljana spremljata oddelek za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravno kadrovski oddelek. Knjige pritožb in pohval so na voljo na sedežu OE Ljubljana in Mali ulici 3 - v sprejemni pisarni, lahko se oddajo tudi v poseben nabiralnik v avli poslovne stavbe in sedežih izpostav.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I

Verica Rupnik

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Seznam oseb za dajanje splošnih informacij OELJ .PDF
    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije