Območna enota Murska Sobota


Organigram območne enote Murska Sobota.docxOrganigram območne enote Murska Sobota.docxOrganigram območne enote Murska Sobota.pdfOrganigram območne enote Murska Sobota.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Slovenska ulica 48
Telefon: 02 53 61 550 / 02 53 61 511
Pošta: 9000 Murska Sobota
Fax: 02 53 21 236
Elektronska pošta: OEMS@zzzs.si

Zaradi nalezljive bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da omejijo svoje obiske in urejajo zadeve z ZZZS zlasti preko spletne strani, e-pošte, navadne pošte ali po telefonu


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. Stranke se lahko za vložitev vloge ali drugo upravno storitev predhodno naročijo po telefonu ali po elektronski pošti. Naročanje po telefonu je omogočeno v poslovnem času, po elektronski pošti pa ves čas. Telefonske številke in elektronski naslovi za naročanje:
Kontaktni telefoni ZZZS za naročanje strank.xlsx

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
  • ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
  • sreda: 08.00 - 17.00,
  • petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Murska Sobota je ena od srednje velikih območnih enot ZZZS. V njej je zaposlenih 47 delavcev. Za izvajanje nalog je organizirana v: - vodstvo območne enote in šest oddelkov, ki so na sedežu območne enote v Murski Soboti, - tri izpostave, oblikovane po teritorialnem načelu bivših občin Gornje Radgone, Lendave in Ljutomera. V izpostavi Lendava se posluje tudi v madžarskem jeziku.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE III

Ivan Tibaut

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Dajanje splošnih informacij o upravnik storitvah.PDFDajanje splošnih informacij o upravnik storitvah.PDF
    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije