Območna enota Ravne na Koroškem

Organigram OE Ravne na Koroškem.docxOrganigram OE Ravne na Koroškem.docxOrganigram OE Ravne na Koroškem.pdfOrganigram OE Ravne na Koroškem.pdf

Službe za poslovanje s strankami

Naslov: Ob Suhi 11 B
Telefon: 02 82 10 100
Pošta: 2390 Ravne na Koroškem
Fax: 02 82 10 260 / 02 82 261
Elektronska pošta: OERV@zzzs.si

Zaradi nalezljive bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da omejijo svoje obiske in urejajo zadeve z ZZZS zlasti preko spletne strani, e-pošte, navadne pošte ali po telefonu


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
- ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
- sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
- petek: 8.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. Stranke se lahko za vložitev vloge ali drugo upravno storitev predhodno naročijo po telefonu ali po elektronski pošti. Naročanje po telefonu je omogočeno v poslovnem času, po elektronski pošti pa ves čas. Telefonske številke in elektronski naslovi za naročanje:
Kontaktni podatki za naročanje strank.xlsx
POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
- ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 - 15.00,
- sreda: 08.00 - 17.00,
- petek: 08.00 - 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Predstavitev enote

Območna enota Ravne na Koroškem deluje na Koroškem, Šaleškem in Zgornjesavinjskem območju. Zaposluje 51 delavcev, in sicer na sedežu območne enote ter na štirih izpostavah. Za izvajanje nalog je organizirana po bivših občinah kot sledi: - vodstvo območne enote in šest oddelkov na Ravnah na Koroškem, Ob Suhi 11b; - štiri izpostave: Mozirje, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Velenje.

VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE II

Danijela Štumberger

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih

Seznam kontaktnih oseb za dajanje splošnih informacij

    Seznam oseb za dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih storitvah ki se opravljajo na ZZZS OE Ravne.PDFSeznam oseb za dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih storitvah ki se opravljajo na ZZZS OE Ravne.PDF
    Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.


Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepotrebnega zapravljanja javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, goljufije ali korupcije v zdravstvenem sistemu, jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali.

Več informacij o prijavi suma goljufije

Elektronska prijava suma goljufije