ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ - drugo
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Številka: 0072-10/2009-DI/8
Datum: 8.12.2009


Zadeva: Uveljavljanje pravice do drugega mnenja po 40. členu Zakona o pacientovih pravicah v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja


Po 40. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ima pacient v okviru mreže izvajalcev javne zdravstvene službe pri zdravljenju na sekundarni in terciarni ravni pravico v razumnem času pridobiti drugo mnenje. To pravico lahko uveljavi največ enkrat za oceno istega zdravstvenega stanja. Pred uveljavitvijo te pravice morata pacient in zdravnik, ki ga zdravi, opraviti temeljit pogovor o razlogih, namenu in potrebnosti pridobitve drugega mnenja, na podlagi katerega pacient presodi, ali bo pravico do drugega mnenja uveljavil.

To pravico do drugega mnenja, ki jo ima pacient pri zdravljenju na sekundarni in terciarni ravni, pacient uveljavi pri izvajalcu zdravstvenih storitev, pri katerem se zdravi. Če izvajalec zdravstvenih storitev te pravice ne more zagotoviti, pacientu uveljavitev pravice zagotovi pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev v okviru mreže izvajalcev javne zdravstvene službe, kateremu posreduje potrebno zdravstveno dokumentacijo.

V zvezi z uveljavljanjem te pravice pojasnjujemo naslednje:
- zavarovana oseba ima pravico do drugega mnenja v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja le pri zdravljenju pri izvajalcu javne zdravstvene službe, torej pogodbenem izvajalcu, na sekundarni ali terciarni ravni,
- drugo mnenje mora zavarovani osebi zagotoviti izvajalec, pri katerem se zdravi. Če ta izvajalec zaradi objektivnih okoliščin zavarovani osebi sam ne more zagotoviti drugega mnenja (na primer, ker ob zdravniku, ki zavarovano osebo zdravi, nima nobenega drugega zdravnika zahtevane specialnosti), ji to pravico zagotovi pri drugem izvajalcu v okviru mreže javne zdravstvene službe. Temu posreduje za podajo drugega mnenja potrebno zdravstveno dokumentacijo;
- stroški pravice do drugega mnenja, ki jo zavarovana oseba uveljavi v okviru zdravljenja pri izvajalcu javne zdravstvene službe na sekundarni ali terciarni ravni, so vključeni v sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Izvajalec mora to pravico zagotoviti v okviru obravnave, pri kateri zavarovana oseba zahteva drugo mnenje in se Zavodu ne zaračuna posebej;
- ker mora to pravico zagotoviti izvajalec, pri katerem se zavarovana oseba zdravi in v okviru obravnave, pri kateri zavarovana oseba zahteva drugo mnenje, je izdaja napotnice za uveljavitev te pravice neutemeljena.

Z lepimi pozdravi.


Pripravila: Samo Fakin, dr. med.
Skupina za pravila obveznega Generalni direktor
zdravstvenega zavarovanja


Drugo mnenje, 40. čl. ZPacP, obvestilo.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane