ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV, 0072-6/2015-DI/1

DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN 6. avgust 2015

OBMOČNIM ENOTAM ZZZS

Okrožnica MP št. 2/2015: Dopolnitve kontrol v sistemu on-line

S to Okrožnico MP št. 2/2015 v sistemu On-line uvajamo nove kontrole pri predpisovanju in izdaji medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) v funkciji »Branje podatkov o predpisanih medicinskih pripomočkih« in v funkciji »Zapis podatkov o izdaji medicinskih pripomočkov«.


I. Pri zdravniku in dobavitelju v funkciji »Branje podatkov o predpisanih medicinskih pripomočkih" uvajamo dve novi zavrnitveni kontroli:

  · pri branju podatkov na podlagi številke naročilnice preverimo, ali je naročilnica prekinjena. Obnovljivo naročilnico se lahko prekine, če je bil na njej že opravljen vsaj en prevzem. Če je prekinjena, sistem on-line javi napako NMTZ074;

  · pri branju podatkov na podlagi številke naročilnice preverimo, ali je naročilnica stornirana. Stornacija naročilnice je dovoljena 30 dni od izdaje, stornira jo zdravnik, ki jo je v sistem on-line zapisal in jo mora zadržati, MP še ni bil prevzet. Če je naročilnica stornirana, sistem on-line javi napako NMTZ075.


Novi kontroli omogočata zdravniku in dobavitelju vpogled v razloge, zakaj posamezne naročilnice več ni možno prebrati.

Ob tem bi radi pooblaščene zdravnike za predpisovanje MP opozorili, da sistem on-line omogoča prekinitev obnovljive naročilnice tudi zdravniku, ki posamezne obnovljive naročilnice ni zapisal v sistem on-line. To pomeni, da v kolikor pride do sprememb zdravstvenega stanja, ki zahtevajo drugo vrsto ali količino MP, ali okoliščin, ki zavarovani osebi povzročajo težave pri prevzemih MP pri dobavitelju, lahko:


  · osebni zdravnik prekine obnovljivo naročilnico, ki jo je izdal napotni zdravnik ali

  · prekine obnovljivo naročilnico napotni zdravnik, čeprav jo je izdal osebni zdravnik.


II. Pri dobavitelju pri izdaji MP v funkciji »Zapis podatkov o izdaji medicinskih pripomočkov«:

  · uvajamo novo zavrnitveno kontrolo, zapis vračila je omogočen le za MP, ki so bili na datum prejema MP predmet izposoje. Če MP na datum prejema ni bil predmet izposoje, je zapis vračila MP onemogočen, sistem pa javlja napako NMTZ216 in

  · dopolnjujemo opis in ukrep za odpravo napake pri kontroli NMTZ207, tako da opis po novem glasi: »Trajnostna doba predhodno prejetih MP še ni iztekla.« in ukrep za odpravo napake: »Datum izdaje pridobite iz funkcije Branje odprtih naročilnic. Če datum ni podan in ni odločbe IZ, izdajo zavrnite.«


Istočasno s kontrolo NMTZ213 preverjamo preostalo število prevzemov MP na obnovljivo naročilnico. Ker ugotavljamo, da je treba v nekaterih primerih za Senzorje za kontinuirano merjenje glukoze omogočiti tudi več kot štiri prevzeme na obnovljivo naročilnico, spreminjamo opis kontrole in opis napake. Opis napake »Ta obnovljiva naročilnica je porabljena. Izvedene so 4 izdaje.« nadomeščamo z »Ta obnovljiva naročilnica je porabljena. Izvedene so vse dovoljene izdaje.«

Navedene spremembe ne zahtevajo sprememb v informacijskih rešitvah pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih.

Te spremembe se uvede dne 1.9.2015, takrat bo objavljeno tudi dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo On-line sistema zdravstvenega zavarovanja, ki bo dostopno na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu

Vodja oddelka I
Drago Perkič


Podpisana okrožnica:

Okrožnica MP, št. 2.pdfOkrožnica MP, št. 2.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane