ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
0072-16/2013-DI/1
Datum: 15. oktober 2013ZADEVA: Okrožnica MP št. 5/2013

Kontrole v sistemu On-line pri predpisu medicinskih pripomočkov


S to Okrožnico MP št. 5/2013 v sistemu On-line dopolnjujemo nekatere že obstoječe in uvajamo nekatere nove kontrole, pri predpisovanju medicinskih pripomočkov.

1. Dopolnjene zavrnitvene kontrole, ki se uvedejo dne 12.11.2013
· Dopolni se zavrnitvena kontrola na vrsto naročilnice: kontrola NMTZ049 zahteva predpis enega pripomočka na eno naročilnico, če gre za servis (popravila in vzdrževanja). Kontrola je dopolnjena in zahteva predpis enega pripomočka na eno naročilnico tudi, če gre za predpis funkcionalno ustreznega MP. Če je vrsta posredovanega podatka 5 – funkcionalna ustreznost ali 6 – servis je dovoljena šifra vrste naročilnic 1 ali 3- predpis enega pripomočka na naročilnico.
· Dopolni se zavrnitvena kontrola na funkcionalno ustreznost pripomočka: kontrola NMTZ054 dovoli oznako funkcionalna ustreznost samo za MP, ki so predmet izdaje. Postopek funkcionalne ustreznosti v sistemu on line pa ni omogočen tudi za medicinske pripomočke za katere pooblaščeni zdravnik ob predpisu opredeli količino in obdobje ter za predloge, hlačne predloge (plenice) in podloge za enkratno uporabo.

2. Uvedba nove evidenčne kontrole s 12.11.2013
· Uvede se nova evidenčna kontrola na obdobje: za medicinske pripomočke, za katere trajnostna doba ni določena, in je pooblaščeni zdravnik ob predpisu dolžan opredeliti količino in obdobje za katero pripomočke predpisuje, bo sistem on-line v primeru, če je od predhodnega prejema (izdaje MP) poteklo manj kot 30 dni, vračal evidenčno napako NMTE058.
V primeru, da je zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe potreben predpis dodatne količine medicinskih pripomočkov, ne glede na to ali je od predhodnega predpisa poteklo manj kot 30 dni ali več, vendar pred iztekom predhodno določenega obdobja, je to potrebno evidentirati v zdravstveni dokumentaciji.

3. Uvedba novih evidenčnih kontrol s 12.11.2013, ki se spremenijo v zavrnitvene 2.12.2013:

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na odprto naročilnico: za medicinske pripomočke za katere je pooblaščeni zdravnik ob predpisu dolžan opredeliti količino in obdobje ter za predloge, hlačne predloge (plenice) in podloge za enkratno uporabo bo sistem on-line preverjal ali obstaja odprta naročilnica, ki je zavarovana oseba še ni predložila dobavitelju v izdajo (odprta naročilnica). Če je v sistemu on-line odprta naročilnica za navedene vrste MP znotraj 30 dni od datuma predpisa, bo sistem on-line ob ponovnem predpisu istovrstnega MP vračal najprej evidenčno NMTE056 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ056. Iz branja odprtih naročilnic je razvidno katera naročilnica je predpisana in MP še niso izdani, če je treba izdati novo naročilnico, je treba predhodno ob njeni predložitvi stornirati (bristi).

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na vrsto naročilnice: posamezna vrsta MP se predpisuje na ustrezno vrsto naročilnice Nar.1, Nar.2 ali Nar.3. V primeru, da pripomočka niste predpisali na ustrezno vrsto naročilnice, bo sistem on-line vračal najprej evidenčno NMTE057 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ057.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na obdobje: za medicinske pripomočke za katere je podatek o obdobju obvezen, bo sistem on-line preverjal vsebino podatka. Če navedeno obdobje ne bo v rangu med 5 in 90 dni, bo sistem on-line vračal najprej evidenčno NMTE059 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ059.

4. Pomembno za izvajalce zdravstvenih storitev o uvedbi novih kontrol pri dobavitelju
Vse izvajalce zdravstvenih storitev obveščamo, da bo sistem on-line od dne 2.12.2013 dalje dobaviteljem zavračal izdaje MP, v kolikor pred izdajo (prevzemom) medicinskega pripomočka pri dobavitelju, ne bo izdana odločba imenovanega zdravnika Zavoda za naslednje medicinske pripomočke:
· zahtevnejši MP,
· MP, predpisani pred iztekom trajnostne dobe predhodno prejetega MP.
Kontrola se ne bo izvajala za pripomočke za izboljšanje vida, ki so namenjeni osebam z dioptrijo 10 in več, za dodatke k vozičkom in za Senzor za kontinuirano merjenje glukoze (šifra 1247).

Za izdaje pripomočkov pred iztekom obdobja se odločba imenovanega zdravnika ne zahteva, in se kontrola ne bo izvajala za naslednje MP:
o za katere pooblaščeni zdravnik ob predpisu opredeli količino in obdobje,
o predloge, hlačne predloge (plenice) in podloge za enkratno uporabo.

Vse pooblaščene zdravnike za prepisovanje medicinskih pripomočkov prosimo, da dosledno upoštevajo seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkov in trajnostne dobe predhodno prejetih medicinskih pripomočkov zato, da ne bi prišlo do težav pri uveljavljanju pravic zavarovanih oseb ob prevzemanju pripomočkov.

5. Dodatne kontrole na količine pri dobavitelju za MP pri zdravljenju sladkorne bolezni
Zavod uvaja dodatne kontrole pri dobaviteljih tudi za izdaje pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni tako, da je dobavitelj dolžan izdati natančno predpisano količino. Zato pooblaščene zdravnike prosimo, da pri predpisovanju potrebnih količin medicinskih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni, upoštevajo tudi dejanska pakiranja, ki so drugačna običajnih (običajna so npr. 25, 50, 100).
Po zagotovilih zastopnikov proizvajalcev teh medicinskih pripomočkov so pooblaščeni zdravniki informacije o pakiranjih prejeli.

Uvedba evidenčnih in zavrnitvenih kontrol
Skladno navedenemu je dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja. Dopolnitve bodo v testnem okolju na razpolago od 28.10.2013.

Nove evidenčne kontrole, spremembe vsebine evidenčnih kontrol in spremembe vsebine zavrnitvenih kontrol bodo uvedene 12.11.2013. Spremembe iz evidenčnih v zavrnitvene bodo v informacijskem sistemu Zavoda uveljavljene 2.12.2013.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič


V vednost:
- zavarovalnice za doplačila.Podpisana okrožnica:


Okrožnica št. 5.TIFOkrožnica št. 5.TIF
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane