ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,
SPECIALIZIRANIM PRODAJALNAM, LEKARNAM,
IN OBMOČNIM ENOTAM ZZZS 0072-31/2013-DI/1

18. december 2013Okrožnica MP številka 7/2013:

Zagotavljanje medicinskih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je v zvezi z zagotavljanjem pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni pripravil posebno okrožnico (Okrožnica MTP št. 9, z dne 16. aprila 2007 in dopolnitev, z dne 16. maja 2008; v nadaljevanju Okrožnica). Priloga Okrožnice so bila Priporočila za predpisovanje testnih trakov za samokontrolo pri odraslih diabetikih (v nadaljevanju Priporočila), ki sta jih na pobudo ZZZS pripravila UKC Ljubljana, SPS Interna klinika, Strokovni kolegij - KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni ter Diabetes forum in veljajo še danes.

Osnovni namen te okrožnice je bil izenačitev pravic zavarovanih oseb glede na zdravstveno stanje in poenotenje kriterijev predpisovanja. Ker se Priporočila, navedena v tej Okrožnici, še vedno v celoti ne izvajajo, vas želimo na njih ponovno opozoriti.


I. Izvajanje Priporočil pri predpisovanju testnih trakov za določanje glukoze v krvi

Nadzorni zdravniki ZZZS v posameznih primerih ugotavljajo, da izvid napotnega zdravnika specialista pogosto ni v skladu s sprejetimi Priporočili in zdravstvenim stanjem zavarovane osebe. Glede na sprejeta Priporočila za predpisovanje, morajo napotni zdravniki specialisti v izvid zapisati ali je zavarovana oseba upravičena do meritve krvnega sladkorja s pomočjo testnih trakov za optično čitanje oziroma do meritve krvnega sladkorja s pomočjo testnih trakov in aparata za določanje glukoze v krvi. Hkrati, glede na sprejeto doktrino, napotni zdravnik specialist v izvidu določi optimalno mesečno število kontrol krvnega sladkorja pri posamezni zavarovani osebi, na podlagi katerih osebni zdravnik lahko v nadaljevanju predpiše količino testnih trakov.

Prav tako ugotavljamo, da še vedno, glede na Priporočila, veliko testnih trakov predpišejo napotni zdravniki specialisti. Namen te Okrožnice je bil razbremeniti napotne zdravnike specialiste. Na podlagi podatkov ZZZS ugotavlja, da so napotni zdravniki specialisti kljub temu, v letu 2012 predpisali več kot 48% vseh.


II. Izbira pripomočkov

ZZZS je prejel opozorila s strani pogodbenih dobaviteljev, v katerih le-ti opozarjajo na izdajo medicinskih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni v diabetoloških ambulantah in društvih diabetikov. V točki III., zgoraj navedene Okrožnice, je ZZZS opozoril tudi na pravico zavarovane osebe do izbire pripomočkov (artiklov) pri zdravljenju sladkorne bolezni.

V skladu z določili 216. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila OZZ) ima zavarovana oseba pravico, da si na podlagi izdane naročilnice za medicinski pripomoček, ki jo izda pooblaščeni zdravnik, nabavi pripomoček v lekarni ali specializirani prodajalni, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. V skladu s tem določilom Pravil OZZ ima zavarovana oseba možnost, da uveljavi pravico pri tistem pogodbenem partnerju ZZZS, ki ga sama izbere in uveljavi pravico do tistega pripomočka (artikla), ki ga sama izbere. Zato izdaja medicinskih pripomočkov v diabetoloških ambulantah oz. pri društvih diabetikov lahko pomeni poseganje v pravice zavarovanih oseb (lahko omejuje izbiro).

Zavarovana oseba ima torej pravico, da sama izbere specializirano prodajalno ali lekarno in tip pripomočka (artikla). Zdravstveni delavec pri izvajalcu zdravstvenih storitev in v specializirani prodajalni ali lekarni v procesu izbire zavarovane osebe sodeluje kot svetovalec. Izbiro torej opravi zavarovana oseba sama, predvsem pa je to pomembno, ko gre za nov pripomoček. Na naročilnico za medicinski pripomoček je dovoljeno vpisovati le šifre in nazive pripomočkov, v skladu s šifrantom, ne pa tudi modelov in tipov pripomočkov (artiklov) posameznih proizvajalcev.

Lep pozdrav!

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Sintič in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan
V vednost:
· Lekarniška zbornica Slovenije,
· Trgovinska zbornica Slovenije,
· Zavarovalnice za doplačila,
· Zveza društev diabetikov Slovenije,
· Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije,
· UKC Ljubljana, SPS Interna klinika, Strokovni kolegij - KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni,
· Diabetes forum
· Ministrstvo za zdravje

Priloga:
· Priporočila za predpisovanje testnih trakov za samokontrolo pri odraslih diabetikih, z dne 12.5.2008
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane