ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2004

Na podlagi določil 58. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2004 (v nadaljnjem besedilu Dogovor 2004) predstavniki Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejmejo:


ANEKS ŠT. 3 K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2004


1. člen

6. točka 14. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2004, ki je bila dopolnjena z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2004, se v drugem stavku spremeni tako, da glasi:
Končni letni obračun stroškov specializacij za leto 2004 vključuje poračun sredstev v višini 81.806.505 SIT. Poračun sredstev za specializacije za leto 2004, po posameznih izvajalcih, je Priloga I tega aneksa.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
(2) Za obdobje januar - marec 2005, se sredstva za specializacije med izvajalce razdelijo na podlagi razdelilnika, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, v višini 522.355.621 SIT in je Priloga II tega aneksa. Končna vrednost se korigira še s poračunom sredstev za specializacije za to obdobje, ki ga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije naknadno posreduje Zdravniška zbornica Slovenije.

2. člen

Doda se nov zadnji člen, ki glasi:
Aneks št. 3 k Dogovoru 2004 velja od dneva podpisa vseh partnerjev, uporablja pa se od 1.4. 2004 dalje.

Številka: 5102-1/2005-03
Datum: 17. 2. 2005

Ministrstvo za zdravje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost organizacij za usposabljanje


Priloga I - Končni obračun stroškov za specializacije za leto 2004 PRILOGA I.xls


Priloga II - Ocena stroškov za specializacije za obdobje od januarja 2005 do marca 2005 PRILOGA II.xls
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane