ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 22.09.2018
Začetek uporabe: 22.09.2018

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Statut ZZZS Uradni list RS, št. 79/01 in 1/02
    Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Uradni list RS, št. (Uradni list RS št. 87/01, 1/02)
    Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije , Uradni list RS, št. Uradni list RS št. 87/01, 1/02 Uradni list RS, št. Uradni list RS št. 62 / 21. 9. 2018Sklep, na podlagi katerega je prenehal veljati Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave
Sklep o določitvi območij_17.9.2018.pdfSklep o določitvi območij_17.9.2018.pdf****************************************************************************************************

ZGODOVINA: sklep, veljaven do 22.9.2018:

Na podlagi 4. odstavka 45. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) na 4. seji dne 23.11.2006 sprejela
SKLEP
o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave

1. člen

Za odločanje o uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so krajevno pristojne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njihove Izpostave.
2. člen

Posamezne območne enote in njihove izpostave so krajevno pristojne za območje ene ali več lokalnih skupnosti:Območna

enota

IZPOSTAVA
OBČINA
Šifra
Naslov
Šifra
Naziv
CELJE03CELJE
Gregorčičeva 5/a
3000 CELJE
011
155
127
139
CELJE
DOBRNA
ŠTORE
VOJNIK
20LAŠKO
Kidričeva ul. 5
3270 LAŠKO
057
099
LAŠKO
RADEČE
51SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210 SLOVENSKE KONJICE
114
137
144
SLOVENSKE KONJICE
VITANJE
ZREČE
52ŠENTJUR PRI CELJU
Mestni trg 2
3230 ŠENTJUR
154
120
DOBJE
ŠENTJUR
54ŠMARJE PRI JELŠAH
Rogaška 25
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
149
051
092
106
107
124
BISTRICA OB SOTLI
KOZJE
PODČETRTEK
ROGAŠKA SLATINA
ROGATEC
ŠMARJE PRI JELŠAH
62ŽALEC
Pečnikova 1
3310 ŽALEC
151
173
174
184
189
190
BRASLOVČE
POLZELA
PREBOLD
TABOR
VRANSKO
ŽALEC
KOPER17KOPER
Martinčev trg 2
6000 KOPER
050KOPER
12ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška c. 25/a
6250 ILIRSKA BISTRICA
038ILIRSKA BISTRICA
13IZOLA
Oktobrske revolucije 11
6310 IZOLA
040IZOLA
40PIRAN
Obala 114
6320 PORTOROŽ
090PIRAN
41POSTOJNA
Prečna ulica 2
6230 POSTOJNA
091
094
PIVKA
POSTOJNA
48SEŽANA
Partizanska 66/d
6210 SEŽANA
019
035
049
111
DIVAČA
HRPELJE - KOZINA
KOMEN
SEŽANA
KRŠKO19KRŠKO
Bohoričeva 9
8270 KRŠKO
197
054
KOSTANJEVICA NA KRKI
KRŠKO
02BREŽICE
Trdinova 1
8250 BREŽICE
009BREŽICE
47SEVNICA
Trg Svobode 12
8290 SEVNICA
110SEVNICA
KRANJ18KRANJ
Zlato polje 2
4000 KRANJ
012
163
052
082
095
117
CERKLJE NA GORENJSKEM
JEZERSKO
KRANJ
NAKLO
PREDDVOR
ŠENČUR
14JESENICE
Titova 73
4270 JESENICE
041
053
192
JESENICE
KRANJSKA GORA
ŽIROVNICA
44RADOVLJICA
Kranjska c. 13
4240 RADOVLJICA
003
004
207
102
BLED
BOHINJ
GORJE
RADOVLJICA
53ŠKOFJA LOKA
Stara c. 10
4220 ŠKOFJA LOKA
027
122
146
147
GORENJA VAS - POLJANE
ŠKOFJA LOKA
ŽELEZNIKI
ŽIRI
58TRŽIČ
Blejska c 10
4290 TRŽIČ
131TRŽIČ
LJUBLJANA25LJUBLJANA
Miklošičeva 24
1000 LJUBLJANA
008
022
021
162
037
061
071
123
134
138
BREZOVICA
DOL PRI LJUBLJANI
DOBROVA - POLHOV GRADEC
HORJUL
IG
LJUBLJANA
MEDVODE
ŠKOFLJICA
VELIKE LAŠČE
VODICE
04CERKNICA
Partizanska 1
1380 CERKNICA
150
013
065
BLOKE
CERKNICA
LOŠKA DOLINA
06DOMŽALE
Ljubljanska 70
1230 DOMŽALE
023
068
072
077
186
DOMŽALE
LUKOVICA
MENGEŠ
MORAVČE
TRZIN
09GROSUPLJE
Kolodvorska 4
1290 GROSUPLJE
020
032
039
DOBREPOLJE
GROSUPLJE
IVANČNA GORICA
10HRASTNIK
Novi dom 11
1430 HRASTNIK
034HRASTNIK
11IDRIJA
Kosovelova 8
5280 IDRIJA
014
036
CERKNO
IDRIJA
15KAMNIK
Ljubljanska 1
1241 KAMNIK
043
164
KAMNIK
KOMENDA
16KOČEVJE
Ljubljanska 25
1330 KOČEVJE
048
165
088
KOČEVJE
KOSTEL
OSILNICA
23LITIJA
Ponoviška c. 3
1270 LITIJA
060
194
LITIJA
ŠMARTNO PRI LITIJI
30LOGATEC
Notranjska 14
1371 LOGATEC
064LOGATEC
46RIBNICA
Majnikova 1
1310 RIBNICA
066
104
179
LOŠKI POTOK
RIBNICA
SODRAŽICA
56TRBOVLJE
Mestni trg 5 A
1422 TRBOVLJE
129TRBOVLJE
60VRHNIKA
Trg Karla Grabeljška 1
1360 VRHNIKA
005
208
140
BOROVNICA
LOG - DRAGOMER
VRHNIKA
61ZAGORJE OB SAVI
Cesta Borisa Kidriča 2
1410 ZAGORJE OB SAVI
142ZAGORJE OB SAVI
MARIBOR31MARIBOR
Sodna ul. 15
2000 MARIBOR
026
160
055
167
070
169
089
098
108
178
115
118
DUPLEK
HOČE - SLIVNICA
KUNGOTA
LOVRENC NA POHORJU
MARIBOR
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
PESNICA
RAČE - FRAM
RUŠE
SELNICA OB DRAVI
STARŠE
ŠENTILJ
21LENART
Kraigherjeva 19 b
2230 LENART
148
153
058
181
204

210
BENEDIKT
CERKVENJAK
LENART
SVETA ANA
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
39ORMOŽ
Ptujska 25
2270 ORMOŽ
087
202
205
ORMOŽ
SREDIŠČE OB DRAVI
SVETI TOMAŽ
42PTUJ
Vodnikova 2
2250 PTUJ
196
018
024
028
159
042
045
069
168
172
096
182

185
135
143
191
CIRKULANE
DESTRNIIK
DORNAVA
GORIŠNICA
HAJDINA
JURŠINCI
KIDRIČEVO
MAJŠPERK
MARKOVCI
PODLEHNIIK
PTUJ
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
TRNOVSKA VAS
VIDEM
ZAVRČ
ŽETALE
50SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska 21
2310 SLOVBISTRICA
198
171
200
113
MAKOLE
OPLOTNICA
POLJČANE
SLOVENSKA BISTRICA
MURSKA
SOBOTA
36MURSKA SOBOTA
Slovenska ul. 48
9000 MURSKA SOBOTA
002
152
031
158
161
056
078
080
097
105
033
010
BELTINCI
CANKOVA
GORNJI PETROVCI
GRAD
HODOŠ
KUZMA
MORAVSKE TOPLICE
MURSKA SOBOTA
PUCONCI
ROGAŠEVCI
ŠALOVCI
TIŠINA
08GORNJA RADGONA
Partizanska c. 20
9250 GORRADGONA
195
029
100
116
APAČE
GORNJA RADGONA
RADENCI
SVETI JURIJ
22LENDAVA
Kranjčeva ul. 4
9220 LENDAVA
015
156
059
047
086
132
187
ČRENŠOVCI
DOBROVNIK
LENDAVA
KOBILJE
ODRANCI
TURNIŠČE
VELIKA POLANA
29LJUTOMER
Slavka Osterca 14
9240 LJUTOMER
166
063
176
188
KRIŽEVCI
LJUTOMER
RAZKRIŽJE
VERŽEJ
NOVA GORICA37NOVA GORICA
Gradnikove brigade 1
5000 NOVA GORICA
007
044
075
084
201
183
BRDA
KANAL
MIREN - KOSTANJEVICA
NOVA GORICA
RENČE - VOGRSKO
ŠEMPETER - VRTOJBA
01AJDOVŠČINA
Gregorčičeva 22
5270 AJDOVŠČINA
001
136
AJDOVŠČINA
VIPAVA
55TOLMIN
Trg maršala Tita 8
5220 TOLMIN
006
046
128
BOVEC
KOBARID
TOLMIN
NOVO MESTO38NOVO MESTO
Prešernov trg 7
8000 NOVO MESTO
157
170
085
203
119
121
206
193
DOLENJSKE TOPLICE
MIRNA PEČ
NOVO MESTO
STRAŽA
ŠENTJERNEJ
ŠKOCJAN
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŽUŽEMBERK
05ČRNOMELJ
Kolodvorska 17
8340 ČRNOMELJ
017
109
ČRNOMELJ
SEMIČ
34METLIKA
Naselje B. Kidriča 12
8330 METLIKA
073METLIKA
57TREBNJE
Rimska c. 10 a
8210 TREBNJE
199
211
130
MOKRONOG - TREBELNO
ŠENTRUPERT
TREBNJE
RAVNE NA
KOROŠKEM
45RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11/b
2390 RAVNE NA KOR
025
016
074
175
103
DRAVOGRAD
ČRNA NA KOROŠKEM
MEŽICA
PREVALJE
RAVNE NA KOROŠKEM
35MOZIRJE
Na trgu 20
3330 MOZIRJE
030
062
067
079
083
209
180
GORNJI GRAD
LJUBNO
LUČE
MOZIRJE
NAZARJE
REČICA OB SAVINJI
SOLČAVA
43RADLJE OB DRAVI
Mariborska c. 37
2360 RADLJE OB DRAVI
081
093
101
177
141
MUTA
PODVELKA
RADLJE OB DRAVI
RIBNICA NA POHORJU
VUZENICA
49SLOVENJ GRADEC
Partizanska pot 16
2380 SLOVENJ GRADEC
076
112
MISLINJA
SLOVENJ GRADEC
59VELENJE
Vodnikova 1
3320 VELENJE
125
126
133
ŠMARTNO OB PAKI
ŠOŠTANJ
VELENJE

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave (Uradni list RS, št. 31/99 in 2/03).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 0201-4/10-2006
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 206-2711-0196


Predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.
*****************************************************************
Objavljeno v Uradnem listu RS št. 129/2006 z dne 12.12.2006.Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane