ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevVSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Številka: 0072-29/2014-DI/1

Datum: 25. avgust 2014


ZADEVA: Okrožnica MP št. 8/2014:
NOVA NAVODILA ZA PREDPISOVANJE MP IN POPRAVEK


1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izdaja v zvezi z uvedbo novih podatkov s 01.10.2014 novi navodili in sicer:
  • Navodilo za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do MP za izboljšanje vida,
  • Navodilo o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na mesečno zbirno naročilnico.

Nova navodila so čistopis veljavnih navodil, v katera so vključene spremembe, ki bodo uvedene s 1.10.2014. Novost pri Navodilu za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida je zlasti v točki A.3. PREDPIS MP, to je uvedba datuma »Pripomoček/ke se lahko izda od ____dalje«.

Pri Navodilu o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na mesečno zbirno naročilnico je osrednja novost v točki III. PREDPISOVANJE PREDLOG, PLENIC…, da lahko pooblaščeni zdravnik v primeru izpolnjevanja pogojev za predpis za daljše obdobje v zdravstveni dokumentaciji evidentira zdravstveno stanje, določi potrebno količino ter vrste MP za en mesec ter posebej zapiše, da medicinske pripomočke predpisuje za eno leto. V primeru, da si bo zavarovana oseba sama ali ji bodo njeni svojci zagotavljali preskrbo s predlogami, hlačnimi predlogami (plenice), posteljnimi predlogami na individualno-zeleno naročilnico za medicinski pripomoček, se lahko v primeru stabilnega zdravstvenega stanja izda obnovljiva naročilnica.

2. Popravek in čistopis
Z Okrožnico MP št. 5/2014, dne 23.6.2014, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obveščal o izdaji novega Navodila za predpisovanje medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček. S to Okrožnico MP št. 8/2014 pa obvešča o izdaji popravka, številka 0072-20/2014-DI/2, z dne 25.8.2014 in čistopisa Navodila za predpisovanje medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček, številka 0072-20/2014-DI/3, z dne 25.8.2014 . Popravek je v poglavju »IV. 1. IZVAJALEC« v rubriki »ŠIFRA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI«, v poglavju »IV.5. NAČIN DOPLAČILA« in v poglavju VII. DRUGA NAVODILA.

Nova navodila in popravek se pričnejo uporabljati 1.10.2014 in so objavljena na: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/navodila_mp?OpenView&count=1000 . Do takrat pa so v uporabi dotedanja navodila.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan
V vednost:
Zavarovalnice za doplačila.Podpisana okrožnica:

Okrožnia MP 8.PDFOkrožnia MP 8.PDF
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane